Lövekulle Stationsstad – Låt Alingsås växa med eftertanke och stolthet
Lövekulle Stationsstad – Låt Alingsås växa med eftertanke och stolthet

Låt Alingsås växa 

med eftertanke och stolthet

Lövekulle Stationsstad är en helt ny stadsdel som binder samman och utvecklar staden Alingsås och öppnar upp mot Mjörn.
Området ska vara trevligt, tryggt och tillgängligt för alla. Läs mer >>

Lövekulle Stationsstad – växa med eftertanke och stolthet

FINA PLATSER
ATT TRÄFFAS PÅ
– SPONTANT
ELLER PLANERAT

GENOMTÄNKTA
STRÅK SOM
FÖRBÄTTRAR
RÖRLIGHETEN

NYA BOSTÄDER
MED BLANDAD
OCH HÅLLBAR
BEBYGGELSE

Lövekulle Stationsstad – växa med eftertanke och stolthet

FINA PLATSER
ATT TRÄFFAS PÅ
– SPONTANT
ELLER PLANERAT

GENOMTÄNKTA
STRÅK SOM
FÖRBÄTTRAR
RÖRLIGHETEN

NYA BOSTÄDER
MED BLANDAD
OCH HÅLLBAR
BEBYGGELSE

Lövekulle Stationsstad – växa med eftertanke och stolthet
Lövekulle Stationsstad – växa med eftertanke och stolthet

FINA PLATSER
ATT TRÄFFAS PÅ
– SPONTANT
ELLER PLANERAT

GENOMTÄNKTA
STRÅK SOM
FÖRBÄTTRAR
RÖRLIGHETEN

NYA BOSTÄDER
MED BLANDAD
OCH HÅLLBAR
BEBYGGELSE

HÄNG MED PÅ EN FLYGTUR ÖVER OMRÅDET – SE VÅR FILM   >>