FAQ2019-10-09T08:44:31+00:00

FAQ

Här följer några vanliga frågor och svar om projektet.

När kan projektet starta och när är det klart?2019-09-24T07:09:12+00:00

Planprogram för Mjörnstranden (som är en del av Lövekulle Stationsstad tillsammans med Mjörnvallen, Södra- och Norra Stadsskogen) är igång och beräknas vara klart 2020. Därefter kommer detaljplaner att tas fram, dessa tar 1-2 år. Hela området tar längre tid och beräknas vara färdigbyggt 2035.

Kommer kostnaden för att utveckla området belasta skattebetalarna i Alingsås?2019-09-24T07:08:49+00:00

Initiativtagarna har erbjudit sig att stå för utveckling, exploateringskostnader samt för byggnation och färdigställande. Alingsås kommun gynnas av ökade skatteintäkter och en ny, trevlig och hållbar stadsdel.

Kommer alla kunna ha tillgång till strandkanten längs Mjörn?2019-10-09T14:16:44+00:00

Alingsåsarna kommer få ökad tillgänglighet till hela strandlinjen. Den idag sly-bevuxna strandkanten får en strandpromenad som är trygg och trevlig med liv och rörelse.

Vilka är initiativtagare till projektet?2019-09-24T07:07:55+00:00

Lokala företrädare hos Axeby, Peab, Serneke och TB-Gruppen. Det finns även utrymme för fler byggherrar som vill vara med och utveckla området.

Blir det bara bostäder?2019-09-24T07:07:33+00:00

Nej, området kommer även inrymma verksamheter och service, såsom skola och förskola mm.

Kommer Alingsås få en ny arena för idrott?2019-10-07T11:50:29+00:00
Vi planerar för detta då behoven av lokaler/träningshallar är stort.
Blir det några hyresrätter?2019-09-24T07:06:55+00:00

Ja, det blir en blandad bebyggelse som kommer inrymma både hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor.

När är pendeltågshållplatsen klar?2019-09-24T07:06:34+00:00

En ny pendeltågsstation har hög prioritet och en rimlig tidshorisont är inom 5-15 år.

Hur blir det med grönområden när området är utvecklat?2019-09-24T07:06:09+00:00

Grönområden är en naturlig del i hållbar stadsutveckling. Det kommer bli en fin balans mellan grönska och stad.

Blir det fler båtplatser?2019-09-24T07:05:46+00:00

Ja, området vid vattnet kommer göras tillgängligt för att kunna nyttjas bättre –bland annat med en utbyggd marina, så att fler alingsåsare får möjlighet till båtplats.

Viktoriagatan och Stadsskogsgatan har redan mycket trafik, hur löser man detta?2019-09-24T07:05:22+00:00

Stadsskogsgatan förlängs med en ny trafikled som ansluter E20 i höjd med Vardsjön. Detta blir en naturlig väg för de som skall till och från Göteborg. Denna väg kommer att avlasta Viktoriagatan och Stadsskogsgatan. Även nya gång- och cykelstråk kommer att skapas.