Bilden föreställer Pehr-Olof Ohlsson, Peab, Ola Serneke, Serneke Group, Henrik Persson Hvarfner, Axeby Bostad och Marcus Lerander TB Gruppen.

Vi brinner för utveckling av Alingsås

Lövekulle Stationsstad är ett initiativ av Serneke, Peab, Axeby och TB-Gruppen i syfte att utveckla Alingsås. Vi gör detta tillsammans för att ta tillvara tidigare erfarenheter och goda idéer för att på så sätt ha en gemensam målbild att sträva mot. Ambitionen är att göra områdena kring Mjörnstranden mer tillgängliga och levande för såväl befintliga alingsåsare som nyinflyttade och besökare.

Arbetet har föregåtts av en grundlig analys och resultatet är en genomtänkt utvecklingsplan om hur Alingsås kan växa på ett hållbart och naturligt sätt.

För oss är det viktigt att projektet har en ekonomi i balans genom en hög självfinansieringsgrad.

Eftersom vi alla fyra är lokalt förankrade ligger Lövekulle Stationsstad oss extra varmt om hjärtat.

Pehr-OLOF OLOFSSON , Peab

PEAB

I år firar Peab 60 år som samhällsbyggare. Vår affärsmodell med fyra affärsområden och hela Peabs breda kompetens skapar unika möjligheter genom hela värdekedjan i ett byggprojekt. Vår kompetens ligger också i att förstå hur och var människor vill leva och bo. Vi är nära marknaden, med stark lokal förankring har vi god förståelse om behoven i lokalsamhället.

Att utveckla nya stadsdelar handlar framför allt om att ha en insikt om vilka behov det finns i lokalsamhället och att vara lyhörd för både tankar och önskemål – både från omvärlden och från våra kunder. Vi tar tillvara på det unika i att vi finns nära våra kunder lokalt och att vi inom Peab har alla de delar som behövs i ett byggprojekt.

Vi har engagerat oss i decennier i Alingsås samhällsutveckling och bidraget med bostadsprojekt med både hyres- och bostadsrätter samt egnahem.  Med Lövekulle Stationsstad fortsätter vi detta samhällsengagemang. Vi vill göra Mjörnstranden tillgänglig för alla Alingsåsare med välkomnande mötesplatser och skapa ett attraktivt boende där människor ska trivas och leva. Här vill vi skapa en hållbar stadsmiljö och ett samhälle som fungerar – för många människor.

Pelle Olofsson, Regionchef / Peab Bostad AB
Ola Serneke; Serneke Group

SERNEKE

Nästa generation entreprenadföretag
Engagerade medarbetare är en av flera förklaringar till varför Serneke på senare år har varit det snabbast växande byggbolaget i Sverige. Ola Serneke som startade bolaget är född och uppvuxen i Alingsås liksom många medarbetare. Därför ligger staden Alingsås nära våra hjärtan.

Som entreprenadföretag så brinner vi för samhällsengagemang och att skapa goda miljöer för samvaro, gemenskap och relationer mellan människor. Att skapa en levande stad med energi och puls men också med trygghet, närhet och gemyt. Det ska vara både funktionellt och hållbart, inkluderande och värdeskapande – kort sagt ett samhälle för det goda livet.

Vi har en vision att utveckla idrott, skola och bostäder i samverkan med lokala idrottsföreningar. Behovet av föreningslokaler är stort och Mjörnvallen är en naturlig plats för denna utveckling. Vi ser det som en möjlighet att ytterligare förstärka Alingsås attraktionskraft och att utöver caféstaden och trivsamma trästaden också bli sommarstaden, sjöstaden och föreningsstaden.

Mjörnstranden är en oerhörd tillgång för hela staden men i synnerhet för stadens västra och södra delar. Kopplingen till framtidsområdet Stadsskogen och dess utveckling, att knyta samman Stadsskogen med Mjörnstranden och Mjörnvallen. Vi vill göra detta för alla – vi vill att Mjörnstranden skall lyftas och bli tillgänglig för Alingsås. Vi visar ett exempel som ger Alingsås kommun bättre ekonomi och möjliggör södra länken. Vi är alingsåsare och vill att staden skall utvecklas positivt. Vi vill skapa förutsättningar för ordnad trafik och binda ihop och inbjuda samhället till vattnet. Alingsås som stad behöver bostäder, skolor, friluftsliv och äldreboenden för att skapa möjligheter till utveckling med fler invånare som bidrar till Alingsås. Vi vill därför bidra till att utveckla Mjörnstranden, en mötesplats med strandpromenad, aktiviteter, arena, restauranger och föreningsliv tillsammans med härliga bostäder för alla.

Ola Serneke, Koncern-VD Serneke

HENRIK PERSSON HVARFNER, Axeby Bostad

AXEBY BOSTAD AB

Vi vill vara med och utveckla Alingsås till den attraktivaste småstaden i Västsverige. Fler människor skall våga drömma om att flytta hit – och sedan kunna förverkliga sina drömmar. Här ska man vilja att barnen växer upp, här ska de kunna må bra, här ska man vilja driva sin verksamhet, här ska man ha möjlighet att odla ett gott liv tillsammans och här ska man vara trygg i att man får åldras med bibehållen livskvalitet.

Till Alingsås kommer man för att uppleva den mysiga småskaligheten, ljuset i oktober, julhandeln, isarna på sjöarna under vintern, den spirande grönskan i Nolhaga när vårljuset lockar oss ut. Till Alingsås kommer man för att bada, segla, springa eller bara njuta vid strandkanten – vid Gerdsken eller Mjörn.

Till Alingsås kommer man i framtiden med tåg som stannar på Lövekulle Station – man vet att man kan få sig en riktigt fin dagstur mellan sjöarna: man kanske kliver av på Lövekulle, strosar ner till Strandpromenaden som går från campingen in mot Alingsås förbi det nya häftiga badet vid strandparken och segelklubben – mot Playa Mjörn och Mjörnvallen med dess nya arena. Därifrån tar man sig vidare ut på piren och sen över Säveån, genom Kongo och vidare in genom Nolhaga Park, stannar till en stund vid lekplatsen och djurparken, intar en dos kultur på Nolhaga Slott – för att sedan söka sig in mot Stora Torget och mysiga butiker och caféer i Alingsås centrum.

Till Alingsås söker man sig i framtiden för att uppleva det välkomnande bemötandet och den inspirerande mångfalden – för att känna in den vackra och upplevelserika lilla Staden mellan sjöarna.

Axeby Bostad AB balanserar kvalitet, funktion och design och tar oss an småskaliga projekt, från minsta bostadsrättsförening till koncept med specifik inriktning. Med hänsyn till platsen, dess natur och omgivande bebyggelse, gestaltar och bygger vi våra bostäder. Vi vill driva en positiv samhällsutveckling och skapa trygg och stolt hemkänsla, gärna i samverkan med andra företag som delar vår värdegrund.

Alingsås jobbar ihop!

Henrik Persson Hvarfner, VD Axeby Bostad

Marcus Lerander, TB Gruppen

TB-GRUPPEN

TB-Gruppen arbetar med stadsutveckling sedan 50 år tillbaka – vi projekterar och uppför bostäder, lokaler och områden i Alingsås, Göteborg, Stockholm och Uppsala. Att arbeta med stadsutveckling innebär att vi är med och gör avtryck i samhället och resultatet av det vi gör präglar stadsbilden under många år framöver. Ett stort ansvar och samtidigt en förmån. Och en drivkraft för oss som arbetar på TB-Gruppen.

Stadsutveckling handlar om att förstå platsers möjligheter – att stärka befintliga kvaliteter och tillföra nya. Med Lövekulle Stationsstad vill vi ge fler människor möjlighet att bo och trivas i Alingsås, samtidigt som vi gör platsen än mer attraktiv för nuvarande alingsåsare.  Den vackra strandlinjen blir tillgänglig för alla och tågstationen blir en ny kvalitet som bidrar till hållbar stadsutveckling. Vår vision med Lövekulle Stationsstad är att skapa en helhet som tillför så stor nytta som möjligt – för så många som möjligt.

Marcus Lerander, VD och koncernchef TB-Gruppen AB