Staden mellan sjöarna

Alingsås grundades redan 1619 och i september 2019 besökte kronprinsessan Viktoria och prins Daniel staden för att tillsammans med tusentals alingsåsare ta del av festligheterna i samband med stadens 400-årsjubileum. Här frodas optimismen och antalet invånare växer konstant från år till år. Staden har ett strategiskt mycket gott läge med närhet till Göteborg, Landvetter flygplats, västra stambanan och E20. Den trivsamma trästaden med alla sina kaféer bjuder dessutom på en fantastisk natur med gott om sjöar och mängder av spännande evenemang.

Alingsås har en stark identitet genom sin skala, sin historia och sitt läge. Den tydliga rutnätsstaden med låg trähusbebyggelse ger en intim och vänlig karaktär åt stadskärnan.

Lillån och Säveån vindlar sig makligt genom staden och kantas av både äldre och nyare bebyggelse. Åstranden är en del av stadsrummet, tillgängliggjord för alla.

Alingsås har vuxit västerut, utefter Säveåns södra strand, men har fortfarande inte riktigt nått ända fram till Mjörnstranden – därav projektet Lövekulle Stationsstad.

Stora torget i Alingsås.

Nolhaga Parkbad.

Nolhaga slott.

Alingsås Museum.

Kungsgatan i Alingsås

Mjörn – en insjöpärla

Västergötlands näst största sjö har en enorm betydelse för kommunens invånare genom tillgången till ett rikt friluftsliv året om. Bad och båtliv på sommaren, fiske året om och långfärdsskridskor på vintern.

Sjön är också viktig för föreningslivet, exempelvis huserar Alingsås Segelsällskap och Mjörns Motorbåtssällskap här. Mjörns Ångbåtsförening bedriver trafik med ångbogserbåten S/S Herbert, byggd 1905. Cykeltävlingen Mjörn Runt arrangeras årligen, med start och mål i Alingsås.

I höjd med Alingsås är Mjörnstranden till stora delar otillgänglig som promenadstråk. Trafikens, jordbrukets och båtlivets praktiska behov har format miljön snarare än omsorgen om fotgängaren.

Mellan Playa Mjörn och Lövekulle badplats är gångvägen idag på många platser både otrygg och eftersatt. Utefter Lövekullevägen är biltrafiken påträngande och därefter förloras kontakten med vattnet. Projektet Lövekulle Stationsstad vill ta vara på det värde som Mjörn representerar för Alingsås och tillgängliggöra sjön ytterligare för alla som bor i kommunen.

Vy över sjön Mjörn och Mjörnvallen.